Optimum

radca prawny Dariusz Jabłoński – wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2885, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2001 roku, pracując w biurze rachunkowym doradcy podatkowego, a później w działach windykacji i prawnym ZŁOMREX S.A. Od 2008 roku w ramach własnej działalności gospodarczej współpracuje z radcą prawnym Marcinem Barszczem prowadzącym BMLaw Kancelarię Prawną świadczącą kompleksową obsługę prawną spółek z Grupy Kapitałowej ZŁOMREX (obecnie COGNOR).

Kancelaria świadczy kompleksowe oraz specjalistyczne usługi prawne dla przedsiębiorców, a także klientów indywidualnych.

Misją Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, zachowanie poufności oraz troska o interes naszych Klientów.

Kancelaria działa na rynku usług prawnych od 2011 roku.

Kancelaria współpracuje z innymi Kancelariami i Instytucjami na terenie całego kraju.

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 350.000 EUR.

Współpraca z Kancelarią może polegać w szczególności na:

• udzieleniu porady prawnej,
• reprezentacji przed Sądami lub Urzędami,
• sporządzeniu opinii, pism procesowych,
• sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów,
• zakładaniu i rejestrowaniu Spółek prawa handlowego, podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń,
• udziale w negocjacjach.

Zapraszam Państwa do skorzystania z usług Kancelarii.

radca prawny Dariusz Jabłoński