Optimum

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

• prawa gospodarczego,
• prawa cywilnego,
• prawa spadkowego,
• prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, kontakty z małoletnimi),
• prawa pracy,
• prawa administracyjnego,
• prawa karnego (obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonego),
• windykacji należności,
• mediacji,
• dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe i majątkowe.

Pomoc prawna polega w szczególności na:

• sporządzaniu opinii,
• przeprowadzaniu konsultacji,
• sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentacji Klienta w sądach.

Specjalizacją Kancelarii jest prawo cywilne, prawo rodzinne i prawo spółek handlowych.

Wychodząc naprzeciw różnorodnym życzeniom naszych Klientów proponujemy w pełni elastyczny, dostosowany indywidualnie do potrzeb danego Klienta system rozliczeń z Kancelarią, a mianowicie:

• rozliczenie według ustalonego ryczałtu związanego ze stałą obsługą Klienta,
• rozliczenie według stawki godzinowej związanej ze stałą obsługą Klienta,
• rozliczenie według stawki godzinowej dla Klientów indywidualnych,
• rozliczenie według indywidualnie ustalonej dla danej sprawy stawki,
• inne ustalane indywidualnie według propozycji Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, stopnia skomplikowania sprawy zależy od wartości przedmiotu sporu, nakładu pracy i czasu potrzebnego do zakończenia danej sprawy.