Optimum

radca prawny Dariusz Jabłoński – wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2885, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Egazmin racowski zdał w 2011 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2001 roku, pracując najpierw w biurze rachunkowym doradcy podatkowego, później w działach windykacji i prawnym ZŁOMREX S.A (obecnie COGNOR S.A.). Od 2008 roku w ramach własnej działalności gospodarczej przez wiele lat współpracuje z kancelarią prawną świadczącą kompleksową obsługę prawną spółek z Grupy Kapitałowej ZŁOMREX (obecnie COGNOR).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie związanym z obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Poza pomocą prawną świadczoną dla podmiotów gospodarczych, świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych), przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego oraz ubezpieczeń społecznych.